Duben 2008

Kontaktní údaje

5. dubna 2008 v 10:41 | zoo |  Více o nás

Adresa:

Zoologická zahrada města Brna,
příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46
635 00 Brno
telefon: 546 432 311
fax: 546 210 000
e-mail: zoo@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz
IČO: 00101451
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 372 604 403/0300
Organizace je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl Pr, vložka č. 11 ze dne 4. 4. 2001
Záchranné centrum pro handicapovaná zvířata
telefon: 721 235 232

Základní informace

5. dubna 2008 v 10:36 | zoo |  Více o nás
Zoologická zahrada města Brna, která patří mezi významné zoologické zahrady České republiky, byla založena v roce 1950 a veřejnosti poprvé otevřela své brány 30. srpna 1953. Je příspěvkovou organizací Statutárního města Brna. Nachází se v atraktivním areálu Mniší hory v Brně-Bystrci, kde zaujímá plochu větší než 65 ha. Součástí brněnské zoologické zahrady je i Stálá akvarijní výstava, umístěná na Radnické ulici v historickém centru Brna. Otevřena byla v roce 1969 a svým návštěvníkům představuje sladkovodní i mořské živočichy.
ZOO Brno je členem významných mezinárodních odborných seskupení, jako jsou Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ), Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), Euroasijská asociace zoologických zahrad a akvárií (EARAZA), Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), Mezinárodní asociace vzdělávacích pracovníků zoologických zahrad (IZE) a další. V ZOO je umístěno také Záchytné centrum CITES, do kterého jsou v případě potřeby umisťováni a poté v něm ošetřováni živočichové zabavení zejména při nelegálních mezinárodních obchodech se zvířaty. V ZOO taktéž působí Záchranná stanice pro handicapované živočichy, umožňující ošetření poraněných nebo jinak handicapovaných zvířat z jihomoravského regionu.
Díky své vysoké odborné úrovni a chovatelským úspěchům může ZOO spolupracovat na realizaci prestižních Záchovných programů celosvětově nejohroženějších druhů zvířat. ZOO se podílí mimo jiné i na ochraně ohrožených druhů fauny České republiky a spolupracuje s odbornými vědeckými pracovišti a institucemi.
Významnou část svých aktivit směruje ZOO do ekologického vzdělávání - její pracovníci připravují výukové programy a exkurze pro školy a další zájemce, zajišťují provoz Dětské ZOO, přizpůsobené potřebám a možnostem zejména nejmenších návštěvníků.
ZOO připravuje propagační materiály a tiskoviny, provozuje vlastní webové stránky, vydává informační čtvrtletník Zooreport, pořádá různé akce pro veřejnost a účastní se vybraných veletrhů cestovního ruchu.
ZOO je přístupná po celý rok a návštěvnost se v posledních letech pohybuje kolem 230 000 osob za rok.
ZOO Brno povoluje od 1. 11. 2005 vstup návštěvníků se psy. Do pavilonů a na dětská hřiště či do dětské zoo však pejsci nesmějí. Příplatek za čtyřnohého miláčka činí 20 Kč.
Otevírací doba
listopad - únor9.00 - 16.00 hod
březen, říjen9.00 - 17.00 hod
duben - září9.00 - 18.00 hod
Pavilony a pokladny se zavírají hodinu před uzavřením areálu ZOO.
Vstupné
senioři, studenti, děti 3-15 let, držitelé průkazu ZTP40,- Kč
dospělí80,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti 3-15 let)200,- Kč
děti do 3 let, ZTP/Pzdarma
fotoaparát10,- Kč
videokamera20,- Kč
pes20,- Kč
Permanentky - 1. typ: přenosná v příslušné kategorii
(platí 1 rok od data prodeje)5 vstupů
senioři, studenti, děti 3-15 let, držitelé průkazu ZTP120,- Kč
dospělí240,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti 3-15 let)600,- Kč
10 vstupů
senioři, studenti, děti 3-15 let, držitelé průkazu ZTP200,- Kč
dospělí400,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti 3-15 let)1000,- Kč
Permanentky - 2. typ: nepřenosná
(platí 1 rok od data prodeje)neomezený počet vstupů
senioři, studenti, děti 3-15 let, držitelé průkazu ZTP300,- Kč
dospělí600,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti 3-15 let)1200,- Kč
Platba nepřenosných permanentek se uskuteční ve vstupní pokladně, vystavení permanentky ve správní budově. Je třeba dodat průkazovou fotografii. Výdej: po - pá 8.00 - 15.00 hod. Permanentku vystaví MVDr. Vavřinová, Ing. Kříž nebo Ing. Kubínová.

Upozornění

Ke dni 1. 1. 2008 končí platnost tohoto typu volné vstupenky:
Doprava
tramvaječ. 1 (od hl. nádraží směr Bystrc),
č. 3, 11 (ze zastávky Česká směr Bystrc)
autobusyč. 50, 54

Stálá akvarijní výstava

Ponořte se do tajuplného království ryb a mořských živočichů v centru Brna.
KontaktStálá akvarijní výstava
Radnická 6, 602 00, Brno
tel.+420 542 211 701
Vstupné a otevírací dobu na stálou akvarijní výstavu (SAV) najdete na stránce stálá akvarijní výstava.
Při předložení vstupenky ze SAV máte nárok na 20% slevu na vstupném do zoologické zahrady města Brna.

Medvíďata v boxu

5. dubna 2008 v 10:18 | zoo |  V boxu


Paovce hřívnatá

1. dubna 2008 v 19:35 | zoo |  Mláďata v ZOO

Ammotragus lervia

Paovce hřivnatá

Paovce hřivnatá

řád - sudokopytníci (Artiodactyla)
čeleď - turovití (Bovidae)
Velikost:výška v kohoutku 80 - 100 cm, délka těla 130 - 170 cm, délka ocasu 15 - 25 cm
Váha:samec 100 - 140 kg, samice 35 - 60 kg
Počet mláďat:1 - 2
Délka březosti:5 měsíců
Výskyt:skalnatá místa horských oblastí severní Afriky
Potrava:býložravec - tráva, listy, větvičky keřů
Aktivita:ve dne i v noci
Způsob života:tvoří menší stáda o 4 - 20 členech
Paovce obývá nehostinné horské oblasti s nedostatkem vegetace. Spásá vše, na co dosáhne a nemusí pít - vystačí jen s vodou z potravy nebo s rosou. Pase se za šera a v noci, horké dny tráví ve stínu skalnatých útesů. Výborně skáče a šplhá po skalách. Pohlavně dospívají v 1,5 roce života. V zajetí se dožívají až 20 let.
Základ skupiny paovcí hřivnatých Zoo Brno tvoří 2 samci a 4 samice, kteří pocházejí ze Zoo Praha, Zoo Givskud a Zoo Vídeň. V naší zoologické zahradě se pravidelně rozmnožují.

Přihláška k adopci

1. dubna 2008 v 19:16 | zoo |  Adopce a sponzorství
Chcete si adoptovat některá ze zvířátek v ZOO Brno?Stačí kliknout SEM a vyplnit přihlášku!!


Historie ZOO Brno

1. dubna 2008 v 19:07 | zoo |  Více o nás
1935(24. 11.) Ustanoven Spolek pro zřízení zoologické zahrady v Brně
1937(19. 6.) Otevřen Zoologický koutek v Tyršově sadu na Kounicově ulici
1941(leden) Zookoutek v Tyršově sadu likvidován příkazem protektorátních úřadů
1945Činnost Spolku pro zřízení zoologické zahrady v Brně obnovena
1947-49
Spolek hledá vhodné místo pro vybudování zoologické zahrady v Pisárkách, Medlánkách, Králově Poli (farma Vysoké školy zemědělské) a v Bystrci. Nakonec bylo šťastně vybráno území kopce Mniší hora v Bystrci. Ve 13. století patřila Mniší hora panskému hradu Veveří, roku 1373 ji markrabě Jan daroval klášteru u kostela sv. Tomáše. Dříve se nazývala Mnišská hora, teprve od konce 18. století je uváděna jako Mniší hora. V roce 1948 byla převedena z původního majetku agustiánského kláštera na Starém Brně do vlastnictví státu (do správy ministerstva zemědělství). V roce 1949 převzala Mniší horu do své správy Masarykova univerzita v Brně, aby na ní zřídila botanickou zahradu. Po dohodě spolku s představiteli univerzity bylo navrženo, aby vedle botanické zahrady byla vybudována také zahrada zoologická
1950(9. 2.) Krajský národní výbor (KNV) ustavil Družstvo pro vybudování zoologické zahrady v Brně
(11. 2.) Lokalita Mniší hora byla vyhlášena státní přírodní rezervací
(6. 5.) KNV změnil Družstvo pro vybudování zoo na organizační jednotku s názvem Zoologická zahrada kraje Brněnského
(1. 6.) Zahájeny první práce při výstavbě zoo na kamenité půdě Mniší hory
1953(30. 8.) Zoologická zahrada slavnostně otevřena
1957Celá Mniší hora byla rozhodnutím KNV předána zoologické zahradě a pro botanickou zahradu bylo vybráno jiné místo
1958Řízení zoo převzal od KNV městský národní výbor, odbor školství a kultury
1990Zřizovatelem Zoo Brno se stává Magistrát města Brna, odbor kultury
1990Zoo Brno je jedním ze zakládajících členů Unie českých a slovenských zoologických zahrad
1992Zoo Brno přechází pod odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
1992Je schválen Statut zoologické zahrady města Brna
1993Zoo Brno žádá o přijetí do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Její řádné členství je potvrzeno v roce 1997, a to s platností od roku podání přihlášky
1997Statut zoologické zahrady je nahrazen Zřizovací listinou zoologické zahrady města Brna, udělenou Magistrátem města Brna
2000Zoo Brno se stává řádným členem exkluzivní Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA)
Ředitelé Zoo Brno
1950-53Ing. arch. Otto Eisler
(Předseda Družstva pro zřízení zoologické zahrady v Brně)
1953-60Jan Bartůšek
1960-62Ladislav Anýž
1963MVDr. Miloš Cupák
1963-88Ing. Svatomír Králík
1988-90RNDr. František Hanák
1990-91MVDr. Peter Kuba
1991-94Ing. Jan Filip
1994pověřen řízením Emil Štiss
1994-96MVDr. Jana Brandstätterová
1996Ing. Petr Fritsch
1997MVDr. Martin Hovorka
Z historie výstavby Zoo Brno
Objekty pro plazy
1956První pavilon v zoo, takzvané provizorní vivárium s 26 nádržemi pro ryby, obojživelníky a plazy
1960Přístavba provizorního vivária pro krokodýly, velké ještěry a želvu obrovskou
1972Pavilon exotických plazů na jižním vrcholu Mniší hory (projekt ing. arch. Jaroslav Ledvina)
Objekty pro ptáky
1953Voliéry pro dravé ptáky
1953Voliéry pro sovy
1959Provizorní ptačinec
1967Bazénky pro vodní ptáky
1971Bazén pro plameňáky
1987Pavilon exotických ptáků
Objekty pro savce
1959Medvědinec (projekt ing. arch. Otto Eisler)
1962První ohrada z kovových tyčí pro bizony
1963Stáje pro lamy
1964-65Dva pavilony pro opice (projekt ing. arch Otto Eisler)
1968Bazén pro lední medvědy
1968Trojklec pro karakaly
1969Výběh pro kozorožce (stáj 1977)
1963-71Stáje a výběhy kopytníků v horní části zoo
1971Veterinární nemocnice s karanténou a objekty pro lvy a lachtany (projekt ing. arch. Jaroslav Ledvina)
1971Výběh pro tygry
1972Bazén pro lachtany na prostranství před pavilonem plazů
1976Stáje pro parohatou zvěř
1976Čtyřklec pro šelmičky
1977Výběh pro psovité šelmy
1980Stáje a výběhy pro africkou zvěř, tzv. Safari (projekt ing. Libor Drápal)
1989Objekt pro psy hyenové
Různé objekty
1973Restaurace s terasou
1975Vodojem s užitkovou vodou
1980Centrální přípravna krmiv
1981Středisko vzdělávací a informační (projekt ing. arch. Ivan Ruller)
1989Pokladny
1990-96Prováděny pouze rekonstrukce a nutné opravy budov, stájí, ubikací
1998Pavilon Tropické království - soubor moderních expozic, soustřeďující zejména vzácné druhy plazů
2000
Tygří skály - výběhy a ubikace tygrů sumaterských a levhartů cejlonských na ploše jednoho tisíce metrů čtverečních
s umělými skalami, vodopády, potoky a jezírky
2001
Dětská zoo - kontaktní zoo, kde si děti mohou zajezdit na poníkovi či pohladit kozy kamerunské, ovce kamerunské, králíky
a další domácí zvířata, k dispozici mají i různé prolézačky, skluzavky a houpačky
2002Restaurace a obchod U Tygra
2003První část souboru expozic severské zvířeny Beringia, postavená pro bobry kanadské na ploše cca 750 m2. Bobří doupě komunikuje s nádrží, která je dlouhá 32 m a v nejširším místě měří 5,5 m. U expozice, lemované umělými skalami, vyrostla také věrná replika srubu kanadských indiánů kmene Haida
2004Další část Beringie, přibližně hektarový výběh pro vlky arktické, přináší do zoo kus opravdové kanadské přírody. Plochu výběhu dotváří terénní vlny, mezi nimiž si vlci najdou klidná místa, což je pro tento druh obzvlášť důležité. Významný je také vodní prvek, proto ve výběhu najdeme soustavu jezírek propojenou potokem s vodopádem a navazující na sousední výběh bobrů
2005Výběh koní Převalského s mongolskou jurtou
Většina objektů v Zoo Brno byla do roku 1989 vybudována v akci "Z". Pouze veterinární ambulatorium postavily dodavatelsky Pozemní stavby Brno. Projekt zeleně Zoo Brno zpracoval prof. ing. Ivar Otruba v roce 1998. Tropické království financovala zoo z vlastních zdrojů. Pavilon Tygří skály byl postaven z investičních prostředků města Brna a z peněz zoo. Expozice Beringia byla taktéž postavena z investičních prostředků města a z peněz zoo